Slaapproblemen

 

Seizoen benvloedt lengte van de slaap

Conclusie van het onderzoek is in ieder geval dat de zienswijze klopt dat tweelingen met een bipolaire stoornis in het algemeen gevoeliger zijn dan de gezonde tweelingen voor 1. omgevingsinvloeden in het algemeen en 2. voor de seizoensuitwerking in het bijzonder.

Een manisch depressieve stoornis noemt men tegenwoordig steeds vaker een bipolaire (bi=twee, polair= tegenovergestelde zijden) stoornis. Kenmerkend is dat er herhaalde optredens zijn van periodes waarin men onderhevig is aan heftige en extreme stemmingsschommelingen. De stemming is gedurende een bepaalde tijd heel uitgelaten. Dit noemt men de manische of hypomane fase. Het kan ook zijn dat men juist heel teruggetrokken en inactief is (depressief). Tevens kan het zijn dat men gelijktijdig manisch n depressief is (de gemengde periode). De depressieve fase duurt gemiddeld drie maanden, de manische n maand. Vanwege het wisselende karakter in stemming noemt men het ook bipolaire of stemmingsstoornis. Een van de symptomen is de afgenomen behoefte aan slaap. Men voelt zich tijdens deze fasen uitgerust na slechts drie uur slaap!

In een Fins onderzoek heeft men 67 Finse tweelingen van hetzelfde geslacht tussen de 34 en 63 jaar onderzocht. Bipolaire en gezonde tweelingen werden met elkaar vergeleken middels vragenlijsten en interviews.
Het resultaat van het Finse onderzoek is dat blijkt dat manisch-depressieve tweelingen grotere seizoensverandering hebben met betrekking tot de lengte van de slaap en hun stemming. Zonnige dagen hebben daarbij een veel grotere positieve uitwerking op het welzijn bij manisch depressieve tweelingen.
Conclusie van het onderzoek is in ieder geval dat de zienswijze klopt dat tweelingen met een bipolaire stoornis in het algemeen gevoeliger zijn dan de gezonde tweelingen voor 1. omgevingsinvloeden in het algemeen en 2. voor de seizoensuitwerking in het bijzonder. Het blootstellen aan natuurlijk licht schijnt een aanmerkelijk effect te hebben op hun welzijn. Een beperking in het onderzoek is dat de veranderingen in stemming en gedrag en in het welzijn pas naderhand gemeten zijn op een zelfwaarderingschaal. Daarbij moet men ook oppassen voor het veralgemeniseren van de gegevens omdat Finland erg noordelijk ligt en periodes kent van lange tijd geen licht tot periodes waar het niet donker wordt. Onderzoek in andere Europese landen is dus noodzakelijk.

Geraadpleegd literatuur:
- Hakkarainen R, Johansson C, Kieseppa T, Partonen T, Koskenvuo M, Kaprio J, Lonnqvist J., Seasonal changes, sleep length and circadian preference among twins with bipolar disorder. BMC Psychiatry 2003; 3 (1):6.

- http://hulpgids.nl/ziektebeelden/bipolairestoornis.htm
- http://www.nsmd.nl/mds.htm

21 juni 2003, Janne Geraets

naar dromen        naar slaapproblemen           naar Senzar.nl 

Copyright Copyright 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets