Slaapproblemen

Meer ongelukken na invoering van zomertijd

In een onderzoek naar het effect van de invoering van de zomertijd (eind maart) en daarna weer de teruggang naar de normale tijd (eind oktober) heeft Dr Stanley Cohen meerdere onderzoeken gedaan. Hij was benieuwd naar het effect van het uurtje meer of minder op het slaapgebrek en op de uitvoering van zaken.

Hoeveel procent meer ongelukken vonden er volgens jou plaats op de maandag na de invoering van de zomertijd?

Als je hebt gedacht 7 % dan heb je gelijk. Hij blijkt dat er in het voorjaar 7 % meer ongelukken plaatsvinden en ook 7 % minder ongelukken in het najaar. Dit geldt ongeveer voor de hele week hierop volgend. Daarna is het percentage verkeersongelukken weer hetzelfde.

April 2003, Janne Geraets

           Terug naar de senzar.nl