Slaapproblemen

Zwangere vrouwen kunnen echte slaapproblemen hebben.

Veel zwangere vrouwen hebben tegen het einde van de zwangerschap slaapproblemen. Dat is geen fabeltje zo blijkt uit meerdere onderzoeken.

Een van de eerste studies die zich bezighoudt met het slaapgedrag tijdens de gehele zwangerschap (van acht tot achtendertig weken) toont dit overduidelijk aan. Van de onderzochte 127 vrouwen geeft 97 procent oftewel 124 vrouwen (!) aan dat ze aan het einde van de zwangerschap 's nachts niet kunnen doorslapen. Ook blijkt bijna 92 procent tijdens het slapen heel erg rusteloos zijn.
Verder zegt de helft van de zwangere vrouwen te snurken en heeft een groot aantal symptomen die erg veel lijken op een belemmerende slaap-apneu: het wakker worden omdat men denkt te stikken. Veel onderzochte vrouwen hebben verder een overdreven grote  behoefte om gedurende de dag te slapen.

Tijdens de zwangerschap wordt vrouwen vaak verteld dat het niet of moeilijk kunnen slapen dient ter voorbereiding van het lichaam om dadelijk te kunnen leven met de baby. Dit omdat ze dan ook vele nachten zullen meemaken dat ze niet kunnen slapen. Volgens Dr. Midell is dat de reinste flauwekul. Vrouwen moeten weten dat veel van deze zaken echte slaapproblemen zijn die men niet moet verwaarlozen. Vaak zijn het problemen die opgespoord en behandeld kunnen worden.

De studie geeft ook aan dat de overgrote meerderheid van de vrouwen zich beklaagt over het slecht slapen maar dat er maar weinig vrouwen zijn die toegeven dat dit te maken heeft met een slaapstoornis. Aan het eind van de zwangerschap geeft 36 % aan dat ze slaapproblemen  hebben, terwijl 92% aangeeft rusteloos te zijn tijdens de slaap. Waarschijnlijk komt dat omdat velen geloven dat slaapstoornissen bij de zwangerschap horen. Het is een probleem dat er bij hoort. Het kan evenwel ook zijn dat eenieder het woord 'slaapproblemen' voor zichzelf anders definieert.

1999-2003 Janne Geraets

 

           Terug naar de senzar.nl