Slaapproblemen

Rubriek over slapen en dromenVraag: welk slaapprobleem kan tot een snelle dood leiden?

Men deed een studie naar slaap bij schijnbaar gezonde oudere individuen. Wat werd er volgens jou gevonden als zijnde een probleem dat tot de dood kan leiden?

Antwoord
Het meest dodelijke probleem dat met slapen te maken heeft, is dat de mensen te veel tijd nodig hebben om in slaap te vallen! Personen die meer dan een half uur nodig hebben om in te dutten, hebben namelijk een 2.14 keer groter risico om dood te gaan dan personen die hier minder tijd voor nodig hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd door de University of Pittsburgh School of Medicine.

Maart 2003, Drs Janne Geraets

naar dromen     naar slaapproblemen           naar Senzar.nl