Slapen en dromen in de kunst

Gebed op de olijfberg

Mantegna - Angelico - Holbein

 

  

 

  Andrea Mantegna. Gebed op de olijfberg. c 1455,    

Andrea Mantegna 1431 - 1506 is een Italiaans schilder en graveur. Hij werd geboren in Isola di Carturo bij Vicenza in de omgeving van Padua. Op 10 jarige leeftijd werd hij geadopteerd door een kunstleraar uit Padua. Mantegna is vroegtijdig beÔnvloed door het werk van Donatello. Kenmerkend voor Mantegna's  werk zijn de heldere kleuren, het sterke lineaire perspectief en de scherpe belijning. Hij is de persoon voor de verspreiding van de figuratieve humanistische kunst in Noord ItaliŽ. Hij sterft 13 september 1506.

 

Het schilderij "gebed op de olijfberg" is een deel uit de lijdensweg (passie) van Christus.
Na het laatste avondmaal gaan Jezus en de apostelen naar de Olijfberg. Opmerkelijk is dat olijven ook pas goed zijn nadat ze geperst zijn. Zie hier de symboliek! Hij gaat naar de plek waar Hij weet dat Hij symbolisch voor wordt bereid om daarna 'geperst' te worden tot de zuivere olie der mensheid.
Daarna gaat Jezus de tuin van Gethsemane in. Hij neemt de drie apostelen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Jezus wil een stuk verder gaan om te bidden tot God de Vader. We zien de apostelen slapend liggen op de voorgrond.
 
 
 
Jezus vraagt in het midden van het schilderij aan God, gesymboliseerd door de engelen met het kruis al in de handen, of de beker aan Hem mag voorbij gaan, maar niet zoals Hij dat wil maar zoals de Vader dat wil. De engelen tonen de wijze waarop de Vader dat wil. Als Jezus dan teruggaat, vindt Hij de apostelen slapend. Rechts zien we de apostel Judas, die Jezus zal verraden, met de Romeinen.

 

Fra Angelico  ook bekend als Beato Angelico, Guido di Piero da Mugello, Fra Giovanni da Fiesole

Omstreeks 1395 - 1455. Geboren in Vicchio di Mugello (Florence) en gestorven in Rome. Na zijn dood noemde men hem engelachtige frater. Een frater is iemand die niet tot priester is gewijd.  De naam Beato (heilige) was het commentaar van mensen op zijn schilderijen en de naam die hij kreeg na zijn zaligverklaring in 1984. Als behorende tot de orde der Dominicanen en als bedelmonnik, hoefde hij niet in het klooster te leven en kon hij zich vrij bewegen. In het klooster van San Marco schilderde hij fresco's meteen tegen de natte wanden in de cellen van de fraters. Hij wilde hiermee de heiligheid van Jezus tonen in alle glorie en eenvoud. In de 19e eeuw spraken de schilderijen van Fra Angelico tot de verbeelding van de Pre Raphaeliten, die onder de indruk waren van zijn zuiver geloof.

 

Fra Angelico. Gebed op de olijfberg. c.1450.

Hetzelfde thema uit de bijbel zie je bij Fra Angelico. De fresco toont links vooraan de apostel Jacobus, in het midden Johannes en rechts Petrus. Het gele aureool om hun hoofden geeft hun heiligheid aan. Tevens staan hier hun namen vermeld. De mannen of misschien mannelijke zijde wordt overeenkomstig links getoond.

Aan de rechterzijde, de vrouwelijke, emotionele zijde van de afbeelding, zien we Maria, waarschijnlijk Magdalena, dus niet de moeder van Jezus, en rechts Martha haar zus. Martha is de vrouw van de dode Lazarus, die Jezus weer opwekt uit de dood. Jezus, linksboven, krijgt de beker of kelk voorgehouden door de engel. Het staat symbool voor de wil van God de Vader .

 

Hans Holbein Schilder en ontwerper die leefde van ong. 1465Ė1524. Geboren in Augsburg. Hij schilderde altaarstukken en waarschijnlijk portretten. Hij ontwierp glas in loodramen. Zijn zonen Hans en Ambrosius zijn bekender.

 

Hans Holbein de Oudere. Gebed op de olijfberg. c.1505.

Bij Hans Holbein kun je de drie slapende apostelen zien met een stralenkrans om hun hoofd. Jezus ook met stralenkrans bidt en je ziet rechts boven het hoofd van Petrus, de kelk. Petrus is de apostel met het zwaard in zijn hand en die Jezus verdedigt tegen de Romeinen door het oor af te slaan van een Romeins soldaat. Op de achtergrond zie je de apostel Judas in wit gewaad en de Romeinse soldaten die komen om Jezus gevangen te nemen en te folteren.

 

 

- Het schilderij van Mantegna is te bezichtigen: National Gallery, London, UK
- Het schilderij van Fra Angelico is te zien in Museo di San Marco, Cell 34, Florence, Italy
- Het schilderij van Holbein de Oudere is te bezichtigen Furstlich Furstenbergisches Schlossmuseum, Donaueschingen.

 

Slapen en dromen in de kunst            

naar droomduiding               naar Senzar.nl       naar Kinderpagina.info

 

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets