Slapen en dromen in de kunst

Algemeen

 

Dit gedeelte heeft de bedoeling studenten wegwijs te maken in de wijze waarop kunstenaars door de eeuwen heen hun eigen droombeelden en die van andere personen gestalte hebben gegeven. Er is zoveel mogelijk getracht toestemming te krijgen voor publicatie. Mochten er instanties of personen zijn die zeggen dat er eventueel onterecht gebruik is gemaakt van hun materiaal, dan zal dit zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Aanvullingen en opmerkingen over de schilderijen zijn welkom!

Thomas Brill    Sir Edward Burne-Jones         Sir Edward Burne_Jones The Briar Rose                  Chili   Dali  

  Escher 

 

Gaugauin
 Giotto: Joachims droom  Giotto: Franciscus in de droom van Innocentius III  

Gebed op de olijfberg

Mantegna-FraAngelico -Holbein

Tina  Merandon: Reve     Munch  Picasso   

  

Pierro della Francesca      
  Eve Riser- Roberts: Rossetti Rousseau Rousseau -2 von Schwind  

John William Waterhouse

The awakening of Adonis

 

  

Willebrord de Winter Sabine Yacoub

 

naar droomduiding     naar dromen        naar slaapproblemen           naar Senzar.nl 

  Slapen en dromen in de kunst     

 Copyright 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets