Slaapstoornissen  

Indeling
 

Indeling naar slaapstoornissen
 
We kunnen de slaapstoornissen op verschillende manieren indelen. Hier delen we ze op de volgende manier in:
1. Stoornissen van het in- en doorslapen (de insomnieen)
2. Stoornissen die zich voordoen tijdens de slaap (de parasomnieŽn)
3. Stoornissen van het slaap-waakritme (de dissomnieŽn)
4. Stoornissen van het overmatig (=hyper) slapen overdag (de hypersomnieŽn
 
 
Hierna zullen we deze verschillende stoornissen verder indelen.
Ad 1. Stoornissen van het in -en doorslapen (de insomnieen)
We spreken van een inslaapstoornis als er sprake van langer dan 30 minuten wakker liggen vůůr het inslapen (bij ouderen ťťn uur). Dat kan komen door piekergedrag, stress of angst. Maar lichamelijke (somatische) oorzaken zijn ook mogelijk. Wanneer uitgesproken avondmensen te vroeg naar bed gaan, kan dit ook inslaapproblemen geven.
 
Tot de stoornissen van het in- en doorslapen behoren:
Psychofysiologischstoornissen (acute slapeloosheid door bepaalde gebeurtenis)
        Voorbijgaand en situatiegebonden
        Chronische
Slapeloosheid als gevolg van psychiatrische stoornissen
        Persoonlijkheidsstoornissen
        Affectieve stoornissen (incluis depressie/angststoornissen)
        Psychotische stoornissen (incluis schizofrenieŽn)
Slapeloosheid als gevolg van medicijn- en alcoholgebruik
        Gewenning (tolerantie) voor of vrijwillig onthouden van het centraal zenuwstelsel dempende middelen
        Chronisch gebruik van centraal zenuwstelsel stimulantie
        Chronisch gebruik of vrijwillig onthouden van andere farmaca
        Chronisch alcoholisme
Slapeloosheid die samenhangt met ademhalingsstoornissen
        Slaap-apneu
        Hyperventilatiesyndroom
Slapeloosheid die samenhangt met
        Myoclonus nocturnus (trapbewegingen maken)   
        Rusteloze-benensyndroom
Slapeloosheid die samenhangt met andere, medische, toxische en omgevingsfactoren
        Slapeloosheid die al bestaat vanaf de kinderjaren
        Slapeloosheid die samenhangt met andere factoren
        Ontwaken tijdens de REM-slaap
Atypische polysomnografische verschijnselen
        Niet nader te specificeren
Slapeloosheid zonder aanwijsbare oorzaak (pseudo-insomnie)
        Korte slaper
        Subjectieve klachten zonder objectieve oorzaken
        Niet nader te specificeren
 
 
Ad 2. Stoornissen die zich voordoen tijdens de slaap (de parasomnieŽn)
Men heeft klachten over het te vaak wakker worden en/of te lang wakker zijn tijdens de nacht. Hierbij hoort ook het gevoel dat men helemaal niet geslapen heeft. Dat kan het gevolg zijn van het te ondiep slapen of van een te instabiele slaap. In deze gevallen moet een lichamelijke oorzaak altijd worden uitgesloten. Het is van belang na te gaan of de klachten optreden tijdens het eerste of tweede deel van de nacht.
Tot de stoornissen die zich voordoen tijdens het slapen behoren:
Slaapwandelen (somnambulisme)
Nachtelijke paniek (pavor nocturnis/incubus)
Andere stoornissen zoals
        nachtmerries
        epileptische aanvallen
        tandenknarsen (bruxisme)
        hoofdbewegingen (jactatio capitis)
        familiale slaapparalyse
        gestoorde peniserecties
        pijnlijke peniserecties tijdens de REM slaap
        paroxysmaal halfzijdige en clustergewijze optredende hoofdpijnen
        abnormaal sliksyndroom
        astma-aanvallen
        hart- en vaatstoornissen
        terugvloeiing van het maagsap naar de slokdarm (gastro-esophagale-reflux)
        paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
        asymptomatische polysomnografische bevindingen
       nachtzweten
        slaapseks

 

Ad 3. Stoornissen van het slaap-waakritme (de dissomnieŽn)
Men ligt al uren wakker alvorens 's ochtends op te staan op een maatschappelijk aanvaardbaar tijdstip. Het te vroeg wakker worden komt voor bij stemmingsproblematiek. Het te vroeg wakker worden kan ook een ongewenst effect zijn van alcoholgebruik (het bekende slaapmutsje) of het gevolg van een te kortwerkend slaapmiddel (rebound insomnia tijdens de nacht zelf).
Het vroeg wakker worden komt ook voor bij aangeboren kortslapers, bij ochtendmensen en bij sommige vormen van slaap/waakritme-stoornissen.
En slechte slaapomgeving (lawaai) kan ook leiden tot het te vroeg wakker worden.
 
Tot de stoornissen die zich voordoen vanwege het slaap- waakritme behoren:
Voorbijgaand of kortdurend stoornissen
        Het jet-lag syndroom
        Ploegendiensten
Chronisch stoornissen
        Frequente slaap-waakritme veranderingen
        Achteruit verschoven slaapfase syndroom
        Vooruitgeschoven slaapfase syndroom
        Niet 24-uurs slaap-waaksyndroom
        Onregelmatig slaap-waakpatroon
        Niet nader te specificeren
 
 
 
Ad 4. Stoornissen van het overmatig (=hyper) slapen overdag (de hypersomnieŽn)
Hierbij is sprake van een overmatige slaperigheid overdag. Een persoon heeft de neiging heeft om snel in slaap te vallen (binnen 5 minuten) op bijna elk willekeurig moment van de dag.
De verhoogde slaapneiging vindt eerder plaats indien men in rust is en bij de uitvoering van monotone bezigheden. Het wordt minder tijdens de uitvoering van actieve bezigheden. Bij een vergrote slaperigheid overdag kan de neiging om te gaan slapen zo sterk worden, dat men ook in slaap valt indien men dat niet wenst.
 
Tot de stoornissen van overmatig slapen behoren:
Psychofysiologisch (acute slapeloosheid door bepaalde gebeurtenis)
        Voorbijgaand en situatiegebonden
        Chronisch
Hypersomnie als gevolg van psychiatrische stoornissen
        Persoonlijkheidsstoornissen
        Affectieve stoornissen (waaronder depressie/angststoornissen)        
        Psychotische stoornissen (w.o. schizofrenieŽn
Hypersomnie als gevolg van medicijn- en alcoholgebruik
        Tolerantie voor of abstinentie van CZS-dempende middelen
        Chronisch gebruik van CZS-stimulantie
        Chronisch gebruik of abstinentie van andere farmaca
        Chronisch alcoholisme
Hypersomnie die samenhangt met ademhalingsstoornissen
        Slaapapneu
        Hyperventilatiesyndroom
Hypersomnie die samenhangt met
        Myoclonus nocturnus (trapbewegingen maken)
        Rusteloze-benensyndroom
Narcolepsie
Hypersomnie die op zichzelf voorkomt (idiopathisch)
Hypersomnie die samenhangt met andere medische, toxische en omgevingsfactoren.
Hypersomnie die samenhangt met andere dan hiervoor beschreven factoren
Periodieke hypersomnie (Kleine/Levin-syndroom, aan de menstruatiecyclus gebonden) episodische hypersomnieŽn
Onvoldoende slaap
Slaapdronkenheid
Niet nader te specificeren slaapstoornissen van overmatig slapen
Hypersomnie zonder aanwijsbare oorzaak (pseudo-hypersomnie)
        Langslaper
        Subjectieve klachten zonder objectieve oorzaken
        Niet nader te specificeren
 
 
 
 

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets

naar droomduiding             naar Senzar.nl           naar Kinderpagina.Info