Slaapproblemen - kleine kinderen

Baby huilt: vader doet alsof hij slaapt

 

 
Tijdens de nacht begint de baby plots te huilen. Wie gaat er naar de baby? Onderzoek gesponsord door het Britse magazine Mother & Baby en Pampers UK heeft aangetoond het meestal niet de vader zal zijn. De reactie van
-          52% van de vaders is dat hij doorgaat met slapen of doet alsof hij slaapt.
-          26% van de vaders is dat hij opstaat als de baby huilt
-          22% van de mannen is dat zij alleen opstaan nadat de moeder al uit bed is opgestaan om de baby te inspecteren.
Het zijn 47% van alle vaders die bijna nooit of nooit zullen opstaan als hun baby nachts huilt en 57% van de moeders geven aan dat hen dit verbitterd maakt.  
 
Overeenkomstige resultaten vindt men in de National Sleep Foundation’s 2004 “Sleep in America” enquête over kinderen en slaap. Uit het onderzoek blijkt dat het in
-          89% van de gevallen alleen de moeder is die opstaat als het kind in de nacht verzorgd moet worden.
-          79% van de gevallen het de moeders zullen zijn die daarnaast ook nog het kind ’s avonds naar bed brengt, en
-          16% van de gevallen de ouders gezamenlijk zullen opstaan  
-          5% van de gevallen de vader zal zijn die het kind alleen naar bed brengt. 
 
Het Britse onderzoek geeft aan dat de moeders de eerste vier maanden gemiddeld maar 4.5 u slaap krijgen. Ze hebben vervolgens gemiddeld 56 minuten nodig om de baby in de  nacht in slaap te krijgen. De moeders worden tot drie maal per nacht wakker om de huilende baby te voeden of tot rust te brengen. Gemiddeld krijgt de moeder maar 5 uur slaap als de baby 18 maanden oud is. Het resultaat is dan ook dat 76% van de moeders aangeeft dat het gebrek aan slaap hen ziek maakt en een verslagen gevoel geeft.
 
 
Gebrek aan slaap
Het gebrek aan slaap heeft tot resultaat dat de jonge moeders aangeven
-          85% slecht gehumeurd te zijn  – bij de vaders is dat 75%
-          85% geïrriteerd naar hun partner zijn  - de vaders 72%
-          78% wanhopig wil gaan slapen -  73%
-          81% dingen vergeet  -  40%
-          78% huilerig zijn  - 12%
-          63% niet naar behoren kunnen functioneren – 50%
-          60% meer ongelukjes of fouten maken  - 32%
-          44% zich depressief voelen -  25%
-          43% opvliegend naar de baby zijn  - 36%
-          22% op de baby schelden   - 20%
 
Hoe ouder de moeder des te ernstiger zij hierdoor beïnvloed wordt.
Maar opvallend is dat ook de vaders aangeven dat ze problemen hebben vanwege het gebrek aan slaap. Ook al staan ze niet op, dan nog worden ze herhaaldelijk wakker. Daarbij moeten ze toch full-time werken terwijl de moeder zwangerschapverlof heeft.
 
 
Spanningen
Verder geeft 60% van de Britse moeders aan dat ze vanwege het opstaan een gebrek aan slaap hebben en dat dit hun relatie onder een immense spanning zet. Het veroorzaakt veel ruzies en zowel de moeder zelf als hun partner zijn hierdoor te moe om iets anders te doen. Dat dit te kort aan slaap ook verdere gevolgen heeft voor het liefdesleven blijkt wel uit het volgende:
-          86% van de moeders geeft de voorkeur aan slapen boven seks.
-          71% van de moeders geeft aan, dat het gebrek aan slaap hun seksleven verpest.
-          67% heeft helemaal geen behoefte meer aan seks.
 
In een poging wat meer slaap te krijgen, zal
-          53% van de moeders de baby mee in het huwelijksbed nemen
-          31% van de moeders in de babykamer gaan slapen
-          9% van de baby’s uiteindelijk iedere nacht in het bed van de ouders terechtkomen
-          8% van de baby’s twee tot drie maal per week in het ouderlijk bed slapen
-          29% van de baby’s soms in het ouderlijk bed slapen.
 
Ondertussen zal 40% van de vaders elders rust zoeken door:
-          in een lege kamer te gaan slapen (29%)
-          op de grond te gaan slapen (13%)
 
Opvallend is wel dat de meeste relaties dit overleven. Maar jammer genoeg zijn het 10% van de relaties die aangeven te overwegen om uit elkaar te gaan en 3% heeft dit al gedaan. De spanningen lopen flink op wanneer ieder ook nog een full-time baan heeft. Daardoor is er geen mogelijkheid om de gemiste slaap in te lopen.
 
Van de moeders die weer gaan werken geeft
-          75% aan er genoeg van te hebben of uitgeput te zijn.
-          73% aan dat het voelt of ze naar alle kanten getrokken worden
-          75% aan liever full-time moeder te willen zijn.
-          94% aan dat het zwangerschapsverlof eigenlijk 12 maanden zou moeten duren
-          83% aan dat ze zich schuldig voelen dat ze de baby achterlaten
-          92% aan dat ze hun baby missen tijdens het werk.
 
Van de vaders die werken zegt 56% dat het werk nadelig beïnvloed wordt door het gebrek aan slaap en 63% van de vaders geeft aan dat hun chef daar geen begrip voor kan opbrengen.
 
Volgens Alison Dawson, postnatal tutor for the National Childbirth Trust moeten de nieuwe ouders hierop voorbereid worden, waardoor de spanningen tussen de partners onderling en naar het kind verminderen. Dit zal zeker zo zijn indien men duidelijk maakt dat dit vooral de eerste drie tot zes maanden zal zijn. Daardoor komt men beter door de postnatale periode. Een ondersteunende partner is hierbij natuurlijk erg belangrijk. Misschien kan deze in het weekend wat meer helpen en proberen zich wat meer in de moeder in te leven. Het maken van duidelijke afspraken zal hierbij zeker helpen.
 

Literatuur
- Babies Cry; Dads Pretend to Sleep. In SLEEP & HEALTH October 2004 Online te vinden op  http://www.sleepandhealth.com/Newspaper/2004/October/05.htm
- Big Sleep Week 2004. Mother & Baby Magazine. Online te vinden op:
http://www.emapesprit.com/nav?page=esprit.motherbaby.detail&resource=1094146
-  National Sleep Foundation’s, online te vinden op http://www.sleepfoundation.org/2004poll.cfm
 
februari 2005 Drs. Janne Geraets
 

 

 

naar dromen        naar slaapproblemen      slaap en kleine kinderen     naar Senzar.nl 

Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets, Drs Janne Geraets