Kinderdromen

Werkelijkheid en droomervaringen

 

Werkelijkheid en droomervaringen worden bij jongere mensen vaak niet makkelijk gescheiden.

Een kind zouden we vroegtijdig moeten aanleren om zijn/haar dromen te vertellen. Dit geeft naast een emotionele binding, het kind Ún de ouder(s) een beter zienswijze op het functioneren van het kind. Er kan inzicht verkregen worden in de eigen aard van het kind en de specifieke problemen die dit kind in deze bepaalde levensfase ervaart en aangedaan worden. Het kan duidelijk worden waar dit kind steeds maar weer fouten voor zichzelf denkt te maken of waar het valkuilen, belemmeringen en tekortkomingen ervaart in zijn of haar leefomgeving. Door deze kennis kan er een betere afstemming op de diepere wensen, gevoelens en gedachten van het kind ontstaan en is er een grotere kans op inzicht. 

Middels het vertellen van de dromen kan het kind zijn of haar gevoel beter leren uitdrukken, hetgeen ook weer een stimulans is voor de taalvaardigheid en de woordkennis. Tevens ontstaat de mogelijkheid problemen aan te pakken en deze in betere banen te leiden. Het kind kan men bijvoorbeeld aanwijzingen geven om de volgende keer in de droom iets op een andere wijze aan te pakken. Ook kan men raadzame aanwijzingen geven die het kind in het dagelijkse leven meteen kan uitproberen. Als ouder krijg je misschien ook inzicht in je eigen problemen. Dat kan soms heel confronterend zijn. Maar het geeft wel de mogelijkheid je kind als individu beter te begrijpen.

Onderzoek uit 1986 toont aan dat jongens aangeven minder te dromen dan meisjes. Ook vertellen ze minder hun dromen aan mensen uit hun omgeving. Meisjes en jongens zeggen dat de dromen meestal angstige dromen zijn of nachtmerries. Daarbij gaat het vooral over stormen, monsters, het alleen gelaten worden, het sterven van dierbaren, het zelf doodgaan en slechteriken die hen achtervolgen. Minder vaak komen auto┤s  en fietsen, speelgoed, spel en plezier, gebeurtenissen uit het verleden en familieleden ter sprake. Opvallend is dat er bij de jongens geen dieren in de droom voorkomen, terwijl dat in de dromen van de meisjes juist vaak gebeurt evenals het feit dat er meerdere dieren in voorkomen.

 

Copyrights 1997 - 2006, Drs.  Janne Geraets

 

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl